Jediné, čo je potrebné pre víťazstvo zla je, aby dobrí ľudia nerobili nič.

Ozvite sa voči nespravodlivosti páchanej na deťoch.