Články

„STOP TESTOVANIU COVID 19 NA ŠKOLÁCH“

Otvorený list pre vládu Slovenskej republiky.


       Ako nezisková organizácia a štatutárka občianskeho združenia Pomoc deťom – práva deťom sa v mene členov nášho združenia, ale hlavne rodičov, ktorí nás oslovujú a hľadajú pomoc, musím vyjadriť k momentálnemu nariadeniu vlády Slovenskej  republiky.

       Radikálne odmietame, aby niekto rozhodoval o našich deťoch. Ako rodičia a zákonní zástupcovia našich vlastných detí za nich v plnej miere nesieme zodpovednosť. O tom, či naše deti podstúpia testovanie – alebo dokonca očkovanie – rozhodujeme taktiež iba my rodičia.

       Nikto iný nemá právo zasahovať do našich rodičovských práv. Tieto práva garantuje ústava Slovenskej republiky, ale aj medzinárodné dohovory.

       Veríme, že si vláda uvedomí kam by siahali ich nariadenia, a ako hrubo by porušili naše základné ľudské i rodinné práva. V opačnom prípade sa budú rodičia domáhať svojich práv prostredníctvom úradu detskej ombudsmanky Ing. Viery Tomanovej, PhD., ktorá sa obráti na úrad OSN pre ochranu ľudských práv.