Články

Čo robiť, keď sa o vás zaujíma sociálny úrad? Ako postupovať, ak vám odoberú dieťa v zahraničí?

Ak sa vám v zahraničí narodí dieťa, odporúčame vám vybaviť pre dieťa aj slovenský rodný list. Dieťa má právo aj na slovenské občianstvo po rodičovi. Čiže ak je matka Nórka – dieťa má nórske občianstvo po matke. Ak je otec Slovák – dieťa má právo na slovenské občianstvo po otcovi. Čiže dieťa má dve štátne občianstva.

Ak sa začne o vás a vaše deti zaujímať sociálny úrad, odporúčame spoluprácu s úradom. No v prípade, že vaša snaha o spoluprácu je stále napádaná a úrady hľadajú vo vašej rodine nedostatky a pochybenia – zvážte možnosť vrátiť sa späť na Slovensko.

Pokyny ako postupovať keď Vám sociálny úrad odoberie dieťa v zahraničí:

Ak vám už dieťa odoberú, tak najrýchlejší spôsob ako dostať dieťa naspäť do biologickej rodiny je presun jurisdikcie a dieťaťa na Slovensko. Ak sa rodič snaží bojovať o návrat dieťaťa v danej krajine, je to boj na dlhé trate, ktorý trvá niekoľko rokov a skončí neúspešne.

Treba kontaktovať ambasádu a oddelenie ministerstva úradu práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky CIPC.

Špitálska 8, 811 08 BRATISLAVA

Riaditeľka CIPC je Edita Pfundtner

email: edita.pfundtner@cipc.gov.sk

Kontakt: +421 2 204 632 08

Fax: +421 2 204 632 58

Nikdy nepodpisujte žiadne dokumenty sociálnemu úradu ak vám odoberú dieťa. Môže sa stať, že vám dajú podpísať dokument, kde sa dieťaťa vzdávate a vy o tom nemusíte vôbec vedieť.

Ak podpisujete listiny aj za prítomnosti právnika, skontrolujte či na listoch nezostáva voľné miesto, nakoľko by úrad dodatočne mohol dopísať veci, ktoré by išli proti vám. Voľné miesto treba prečiarknuť a listiny musia byť vždy očíslované.

Na súdnom konaní musíte mať vždy osobne prítomného tlmočníka (nikdy nie po telefóne). Bez tlmočníka nesmie prebiehať súd! Je to vaše právo. V opačnom prípade porušujú vaše práva!

Ak vám pridelia právneho zástupcu, ktorý je platený štátom, je veľké riziko, že tento právnik nebude seriózny. Z praxe vieme, že toho koho platí štát, nie vždy pôjde proti nemu!

Všetky listiny si vždy dôkladne, podotýkam, dôkladne prečítajte, aby vám neunikli ani maličkosti. Aj obyčajná nepatrná maličkosť môže viesť k strate dieťaťa.

Ak zistíte, že váš právnik spolupracuje so sociálnym úradom, alebo prejavuje len minimálnu aktivitu (alebo žiadnu) smerujúcu k vyriešeniu vášho sporu a z jeho strany viazne komunikácia, ihneď ho vymeňte.

Užitočný článok Keď sa dieťa narodí v zahraničí.