Články

Svitá nádej pre rodičov, ktorým neprávom odobrali deti v zahraničí. Novou riaditeľkou CIPC sa stala Edita Pfundtner

Dočkajú sa konečne rodičia spravodlivosti? Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže má po šiestich rokoch nášho boja novú riaditeľku, ktorou sa stala od 1.12.2020 Edita Pfundtner, bývala štátna tajomníčka.

Vo svojej funkcii tak nahradila bývalú riaditeľku Andreu Cisárovú, na ktorú sa v početných listoch sťažovali rodičia, kvôli jej neochote a nezáujmu riešiť prípady neprávom odobratých detí biologickým rodičom. Pani Cisárova sa skôr stavala proti rodinám a tak množstvo deti napokon zostalo v zajatí anglickej alebo nórskej sociálky a napokon v adopcii.

Naše občianske združenie spolu so združením Lúč pre dieťa, privítalo novú riaditeľku na úrade, kde sme sa venovali jednotlivým prípadom. Preberali sme kroky, ktoré môže Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) robiť, aby došlo k náprave predošlých chýb úradu.

zľava: D. Ďurečková – Lúč pre dieťa, nová riaditeľka E. Pfundtner, J. Ladická – Pomoc deťom – práva deťom

Veríme, že pod novým vedením dôjde k navráteniu detí biologickým rodičom a nebudú naše slovenské deti uväznené pod zámkou juvenilnej justície v zahraničí.